Tjänster

ENTREPRENADBESIKTNINGAR ENLIGT AB 04 & ABT 06

Huvudbesiktningman och/eller biträdande besiktningsman. För att få en opartisk bedömning om entreprenaden är utförd enligt kontraktshandlingar och att kunden levererats den produkt som är avtalad utförs en entreprenadbesiktning.

I rollen som huvudbesiktningman tillhandhåller vi även övriga specialistkompetenser, benämnda biträdande besiktningsmän via ett väl inarbetat närverk inom tex. Styr, rör och luft, hiss, brand, el och tele, mark och yttre VA m.fl.

Vi erbjuder tjänster som Huvudbesiktningman eller Biträdande besiktningsman, Certifiering 3931 via Kiwa Swedcert 

 • Förbesiktningar
 • Slutbesiktningar
 • Efterbesiktningar
 • Garantibesiktningar
 • Särskilda besiktningar
 • Utredningar
 • Plåtslageribesiktningar

PROJEKT- OCH BYGGLEDNING

Vi medverkar och råder kunden i valet av entreprenadform, AB 04 samt ABT 06 och är inte främmande för samarbetsformer som exempelvis partnering och samverkan.

Vi hjälper er tillsätta den kompetens som bedöms nödvändig för projektets genomförande.

Vi följer kontinuerligt upp och bevakar kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till  kund.

Vi ser till att objektet  överlämnas till kundens drift- och förvaltningspersonal som tar över för kommande skeden

I rollen som projekt – och byggledare hanterar projektets samtliga skeden:

 • Förstudier
 • Myndighetskontakter
 • Projektledning
 • Projektering
 • Upphandling
 • Kalkyler och ekonomiska avstämningar
 • Tidsplanering
 • Byggledning
 • Kontroller

KONTROLLANSVARIG ENLIGT  PBL

Vi erbjuder tjänsten Kontrollansvarig  ”nivå” K enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:14 KA4, Certifiering SC0804-11 via Sitac 

 

UNDERHÅLLSPLANERING

En byggnad förändras löpande över tiden och en långsiktig och kontinuerlig underhållsplanering är det bästa sättet att förlänga livslängden och bibehålla värdet på en fastighet.

Vi tillhandahåller sakkunnig bedömning av statusen på er fastighet. Vid besiktningen utförs en okulär kontroll där byggdelarnas aktuella status iaktas. Ofta kompletteras rapporten med ett kostnadsbedömt åtgärdsförslag som kan fördelas över tid beroende på prioritering och riskbedömningar.

BAS P

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbetet ska redan vid planering och projektering se till att arbetsmiljön särskilt under byggskedet men även under bruksskedet beaktas.

För detta skall en Byggarbetsmiljösamordnare, Bas P utses där vi tillhandahåller denna kompetens.